ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΡΑΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕΥΔ)