Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Δ.Ε. Θεσπρωτικού»

Ο Δήμος Ζηρού Νομού Πρέβεζας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«Κατασκευή στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Δ.Ε. Θεσπρωτικού», με συνολικό προϋπολογισμό 107.661,29 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ

ΣΧΕΔΙΑ (4)

Δημοσιεύτηκε σε: