Επανάληψη διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού» για το έτος 2018

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης