Ενημέρωση -διευκρίνιση σχετικά με τον διαγωνισμό «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ζηρού και των Ν.Π.Δ.Δ. για τα οικ. έτη 2019 -2021»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δημοσιεύτηκε σε: