Ενημέρωση για τον διεθνές διαγωνισμό: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών των οικονομικών ετών 2019-2021 του Δήμου Ζηρού»

Ενημέρωση 1

Ενημέρωση 2