Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Βαλαωρίτης» στην Τ.Κ. Κρανέας

Διακήρυξη

Περίληψη