Διακήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην περιοχή «Tζέρα» Τ.Κ. Κρανέας

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξη