Διακήρυξη διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Μαράζι» της Τ.Κ. Μελιανών

Διακήρυξη

Περίληψη