Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Λειτουργία και Συντήρηση βιολογικού καθαρισμού Φιλιππιάδας»