Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Ντρούμπαλος» της Τ.Κ. Κρανέας

Διακήρυξη

Περίληψη